Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 5)
Số ký hiệu văn bản 95/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 5)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 95 NQ HĐND.pdf