Quyết định về việc ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 1561/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 03/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1561_QĐ_UBND.pdf