No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 388

Tăng cường hiệu quả công tác đối thoại của người đứng đầu, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, ngày 01/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2892/UBND-NC.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/12/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 429-QĐi/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Nhân dân; Công văn số 4639/UBND-NC ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/02/2019 của Tỉnh uỷ. Tập trung chỉ đạo, theo dõi đôn đốc giải quyết các nhiệm  vụ đã được kết luận tại các Hội nghị đối thoại.

Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường công tác đối thoại, hòa giải trong giải quyết đơn, thư theo quy định; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn, thư còn tồn đọng, đơn thư phức tạp kéo dài. Xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ làm phát sinh khiếu nại, tố cáo hoặc không tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư, chậm giải quyết đơn thư.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành liên quan tham mưu công tác tổ chức đối thoại, lập, lưu trữ hồ sơ các cuộc đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh hằng năm đảm bảo đầy đủ, khoa học.

Giao Văn phòng UBND tỉnh lập hồ sơ lưu trữ các cuộc đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc đối thoại.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

Tú Quyên (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 157
  • Hôm nay: 21837
  • Trong tuần: 244,579
  • Tất cả: 17,171,814