No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 472

Hội nghị tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày 05/8/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn 2021 - 2025. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Sơn La

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt triển khai cơ chế, chính sách và định hướng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn 2021 - 2025. So với giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 đã bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới  nâng cao, nông thôn mới  kiểu mẫu, cấp xã, huyện; tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cho từng vùng, miền, làm cơ sở để các địa phương xác định mục tiêu cụ thể và triển khai thực hiện.

Theo đó, Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025: phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới ; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 60% số thôn, bản, buôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới …

Chương trình tiếp tục được thiết kế với 11 nội dung thành phần và 54 nội dung cụ thể, trong đó bổ sung những điểm mới so với giai đoạn 2016 - 2020 như: hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn; thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng NTM; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy sự đa dạng, phong phú về các giá trị văn hóa ở nông thôn, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình trải nghiệm, du lịch nông thôn mới …

Đến tháng 7/2022, cả nước đã có 5.813/8.227 xã (70,7%) đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 803 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới  kiểu mẫu; có 254 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 41 đơn vị so với cuối năm 2021 (chiếm khoảng 39,2% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước); 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 8.340 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 được thiết kế không chỉ xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, các thiết chế “cứng” mà còn chú trọng nhiều đến phát triển kinh tế, phát huy văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc nông thôn, nâng cao năng lực cộng đồng, cư dân trong xã hội nông thôn. Do đó, cần thay đổi cách tiếp cận chương trình với tư duy mới, xây dựng nông thôn mới  phát triển hài hòa, thân thiện với môi trường thiên nhiên, với không gian làng quê nông thôn. Ngoài nguồn vốn Trung ương, các địa phương cần lồng ghép nguồn vốn địa phương và huy động mọi nguồn lực, kêu gọi vốn xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị xây dựng nông thôn mới  phải linh hoạt, phù hợp với từng đặc thù địa phương.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 199
  • Hôm nay: 23929
  • Trong tuần: 246,671
  • Tất cả: 17,173,906