No title... No title... No title... No title... No title...
Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

Văn phòng UBND tỉnh - LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Huy Anh

Chánh Văn phòng

Cơ quan: 02123.850.489

anhnh.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Lê Thị Hồng Anh

Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 02123.505.060

anhlh.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Sòi Đức Nghĩa

Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 02123.536.699

nghiasd.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Hoàng Văn Vạn

Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 02123.789.766

vanhv.vpubnd@sonla.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh - CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI NGHIÊN CỨU, TỔNG HỢP

Văn phòng UBND tỉnh - Phòng Tổng hợp

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Vũ Ngọc Hải

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.855.476

haivn.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Vũ Đức Thanh

Phó phòng

Cơ quan: 02123.851.142

thanhvd.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Trường Giang

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.799.228

giangnt.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Hùng Cường

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.853.078

cuongnh.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Nguyễn Ngọc Hà

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.751.089

hann.vpubnd@sonla.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh - Phòng Kinh tế

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.799.229

manhnv.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Cầm Duy Hiệu

Phó phòng

Cơ quan: 02123.799.568

hieucd.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Duy Biên

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.799.689

biennd.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Lê Tiến Quý

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.752.578

quylt.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Lê Trần Phú

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.799.667

phult.vpubnd@sonla.gov.vn

6

Trần Hữu Toàn

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.854.953

toanth.vpubnd@sonla.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh - Phòng Nội chính

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Đinh Xuân Hùng

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.799.289

hungda.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Trần Xuân Hiệp

Phó phòng

Cơ quan: 02123.751.090

hieptx.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Vi Minh Hải

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.799.569

haivm.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Phan Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.853.072

hangptt.vpubnd@sonla.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh - Phòng Khoa giáo - Văn xã

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Đức Thiện

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.799.688

thiennd.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Văn Dũng

Phó phòng

Cơ quan: 02123.852.766

dungnv.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Phương

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.752.469

phuongnt.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Sa Ngọc Hùng

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.858.685

sahungbvsla@gmail.com

Văn phòng UBND tỉnh - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Lò Văn Xoa

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.852.013

xoalv.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Thái Thị Kim Ngân

Phó phòng

Cơ quan: 02123.789.289

nganttk.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Bùi Thị Huyền Trang

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.752.430

trangbth.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Phạm Duy Tùng

Chuyên viên

tungpd.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Nguyễn Trung Dũng

Chuyên viên

dungnt.vpubnd@sonla.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh - CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH

Văn phòng UBND tỉnh - Ban Tiếp công dân

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Lò Thị Duyên

Phó trưởng ban

Cơ quan: 02123.853.074

duyenlt.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Bạc Thị Cẩm Duyên

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.855.905

duyenbtc.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Vừ A Giang

giangva.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Đào Thị Nhung

nhungdt.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Lò Trung Hòa

Nhân viên

trungmt.vpubnd@sonla.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh - Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Trọng Quân

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.853.073

quann.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hương

Phó phòng

Cơ quan: 02123.852.014

huongnt.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Phạm Quốc Kình

Phó phòng

Cơ quan: 02123.536.688

lanht.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hòa

Phó phòng

Cơ quan: 02123.853.071

hoant.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Bùi Lê Mạnh

Phô tô, tin học

Cơ quan: 02123.857.549

manhbl.vpubnd@sonla.gov.vn

6

Hoàng Thị Cúc

Cơ quan: 02123.853.077

cucht.vpubnd@sonla.gov.vn

7

Đỗ Trọng Thái

Nhân viên

8

Phạm Thị Thanh Tâm

Văn thư

Cơ quan: 02123.852.011

tamptt.vpubnd@sonla.gov.vn

9

Bùi Thị Ánh Tuyết

tuyetbta.vpubnd@sonla.gov.vn

10

Bùi Bảo Sơn

Lưu trữ

Cơ quan: 02123.752.577

sonbb.vpubnd@sonla.gov.vn

11

Đinh Thị Huyền

huyendt.vpubnd@sonla.gov.vn

12

Trần Thị Thúy

Kế toán

Cơ quan: 02123.750.114

thuytt.vpubnd@sonla.gov.vn

13

Vũ Thị Dung

thuvt.vpubnd@sonla.gov.vn

14

Nguyễn Thị Nguyên

Kho quỹ

15

Lê Thị Ngọc Lan

Lễ tân

Cơ quan: 02123.750.112

16

Lù Thị Hiền

17

Quàng Thị Thi

18

Lương Viết Hùng

Lái xe

Cơ quan: 02123.852.081

19

Nguyễn Quốc Tuấn

20

Lương Đức Quân

21

Trần Văn Vấn

22

Nguyễn Tiến Công

23

Lê Ngọc

24

Đào Đình Tiến

Văn phòng UBND tỉnh - CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Văn phòng UBND tỉnh - Trung tâm Thông tin

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Cầm Thị Thanh Hồng

Giám đốc

Cơ quan: 02123.851.368

hongct.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Trần Thị Tú Quyên

Phó Giám đốc

Cơ quan: 02123.751.091

quyentt.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Vũ Văn Cường

Phó Giám đốc

Cơ quan: 02123.799.198

cuongvv.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Ánh Nguyệt

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.751.595

nguyetna.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Sùng Thị Xua

Chuyên viên

xuast.vpubnd@sonla.gov.vn

6

Dương Thị Giang

Chuyên viên

giangdt.vpubnd@sonla.gov.vn

7

Lừ Thị Quý

Chuyên viên

quylt.vpubnd@sonla.gov.vn

8

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

tuyetnta.vpubnd@sonla.gov.vn

9

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

hanhnt.vpubnd@sonla.gov.vn

10

Vì Ngân Sâm

Chuyên viên

samvn.vpubnd@sonla.gov.vn

11

Mè Thị Diệp Hương

Phóng viên

Cơ quan: 02123.752.423

huongmtd.vpubnd@sonla.gov.vn

12

Lê Thị Hồng

honglt.vpubnd@sonla.gov.vn

13

Lù Quốc Tuấn

tuanlq.vpubnd@sonla.gov.vn

14

Vũ Thị Như Thủy

thuyvtn.vpubnd@sonla.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh - Nhà khách UBND tỉnh

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

 

 

2

Nguyễn Thị Dương

Phó Giám đốc

Cơ quan: 02123.855.851

3

Kế toán

Cơ quan: 02123.855.851

4

Lễ tân

Cơ quan: 02123.852.080

Văn phòng UBND tỉnh - Nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Tô Xuân Hùng

Giám đốc

Di động: 0912.559.796

2

Doãn Nhật Sơn

Phó Giám đốc

Cơ quan: 0435.589.677

3

Lễ tân

Cơ quan: 0438.586.035

4

Tổng đài

Cơ quan: 0438.583.001 - 0438.585.546

Văn phòng UBND tỉnh - A Bảo vệ UBND tỉnh

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

A bảo vệ UBND tỉnh

02123.852.010 - 02123.870.242

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU

Thống kê truy cập
  • Đang online: 218
  • Hôm nay: 23994
  • Trong tuần: 246,736
  • Tất cả: 17,173,971