No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 12/08/2022
Ngày kết thúc: 12/09/2022
Lượt xem:0
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 12/08/2022
Ngày kết thúc: 12/09/2022
Lượt xem:2
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 11/09/2022
Lượt xem:34
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 11/09/2022
Lượt xem:30
5Báo cáo
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 08/09/2022
Lượt xem:46
6Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 08/09/2022
Lượt xem:39
7Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 08/09/2022
Lượt xem:28
8Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:72
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:77
10Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:60
11Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:58
12Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 02/09/2022
Lượt xem:84
13Tờ trình
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 02/09/2022
Lượt xem:77
14Quyết định
Ngày bắt đầu: 01/08/2022
Ngày kết thúc: 01/09/2022
Lượt xem:79
15Tờ trình
Ngày bắt đầu: 01/08/2022
Ngày kết thúc: 01/09/2022
Lượt xem:82
16Quyết định
Ngày bắt đầu: 28/07/2022
Ngày kết thúc: 28/08/2022
Lượt xem:99
17Tờ trình
Ngày bắt đầu: 28/07/2022
Ngày kết thúc: 28/08/2022
Lượt xem:108
18Quyết định
Ngày bắt đầu: 18/07/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:330
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Quyết định
Ngày bắt đầu: 11/07/2022
Ngày kết thúc: 11/08/2022
Lượt xem:314
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 11/07/2022
Ngày kết thúc: 11/08/2022
Lượt xem:306
3Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:282
4Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:252
5Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:355
6Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:346
7Quyết định
Ngày bắt đầu: 02/07/2022
Ngày kết thúc: 02/08/2022
Lượt xem:308
8Tờ trình
Ngày bắt đầu: 02/07/2022
Ngày kết thúc: 02/08/2022
Lượt xem:293
9Quyết định
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 01/08/2022
Lượt xem:324
10Tờ trình
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 01/08/2022
Lượt xem:310
12345678910...
Video tuyên truyền

THÔNG TIN TRA CỨU
  • Đang online: 248
  • Hôm nay: 24251
  • Trong tuần: 309,311
  • Tất cả: 16,951,486